Privacy beleid
Uw Interim oplossing voor Ecommerce en Category management
interim,advies, implementatie,retail,retail, ecommerce,omnichannel,category management,buying,
418
page-template-default,page,page-id-418,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-29.4,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Privacy beleid

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het e-mailadres, en interesses van aanmelder, adresgegevens en telefoonnummer, worden door de sitebeheerder verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van de gevraagde dienstverlening en niet beschikbaar gesteld aan derden, anders dan benodigd om de dienstverlening uit te voeren.Daarnaast legt sitebeheerder gegevens vast om zijn dienstverlening te verbeteren.  De gebruiker verleent door akkoordverklaring met het privacystatement expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Links
Op deze website treft de gebruiker een aantal links aan naar andere websites. Sitebeheerder kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met de gegevens van de gebruiker. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacystatement van de website die de gebruiker bezoekt. Dit privacystatement is niet van toepassing op derden. Sitebeheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop derden omgaan met persoonsgegevens.

Klikgedrag
Op de websites van de sitebeheerder worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s. De sitebeheerder gebruikt voor het bijhouden van klikgedrag analyse- en optimalisatiesystemen die zich baseren op cookies.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. E-converse gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
 Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om informatie beter te laten aansluiten bij de bezoekers van de website. Op deze wijze kan sitebeheerder zijn dienstverlening aan de gebruiker verbeteren. Als de gebruiker geen cookies wil accepteren, dan heeft de gebruiker de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Meer informatie hierover kan de gebruiker opvragen bij de leverancier van de browser. Als de gebruiker cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat van bepaalde diensten geen gebruik gemaakt kan worden. De website(s) van sitebeheerder maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren op welke wijze gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers . Google gebruikt deze informatie om bij te houden op welke wijze de gebruiker de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website(s) van sitebeheerder geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wanneer de gebruiker meer wil weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die via cookies wordt verzameld kan de gebruiker het privacybeleid van Google raadplegen.
Contact
Indien de gebruiker vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid, dan kan de gebruiker deze per e-mail richten via het daartoe bestemde contactformulier.
Overige bepalingen
De sitebeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment haar algemene voorwaarden of een individueel reglement te wijzigen. Deze wijzigingen worden als door de gebruiker geaccepteerd beschouwd indien deze daartegen niet binnen 4 weken schriftelijk protest aantekent, per e-mail of per gewone brief. Houd daarom ook regelmatig deze informatie bij.
Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een door de sitebeheerder vast te stellen nieuwe -rechtens toelaatbare- bepaling.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de sitebeheerder en op alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Share
Share